Jesteś tutaj: Strona głównaDokumenty

Wizja i Misja

WIZJA

Szkoła naszych marzeń to taka, w której:

 

 • panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniówi rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu; pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;
 • uczy się młodzież miłości do "Wielkiej" i "Małej" Ojczyzny, szacunku dla jej historii, tradycji, kultury;
 • rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 • uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;
 • nauczyciele są sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem umłodzieży i rodziców. Życzliwym podejściem budzą ich zaufanie. Wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów. Są kompetentni, podnoszą swoje umiejętności.
 • nauczyciele mają zabezpieczone warunki do podnoszenia kwalifikacji;
 • nauczyciele są dobrze wynagradzani za swoją pracę;
 • dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu, sprawiedliwy. Potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem szkoły.
 • zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent dziecka, nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły;
 • młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, logopedy i psychologa, pielęgniarki i stomatologa;
 • organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 • bogato i nowocześnie wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy, a nowa sala gimnastyczna zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka;
MISJA

"RATAJÓWKA ŻYCIOWA PODBUDÓWKA"

W Gimnazjum im. Macieja Rataja :
 • promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację i pomoc niepełnosprawnym;
 • zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 • podmiotowo traktujemy ucznia;
 • pomagamy każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości;
 • kreujemy mądrego i dobrego obywatela świata i Europy, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji;
 • propagujemy w szkole partnerstwo i współpracę między uczniami, pracownikami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną - z zachowaniem przyjętych norm;
 • pomagamy zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą każdemu uczniowi znaleźć swoje miejsce w życiu;
 • twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie;
 • rzyjmujemy zasadę, że nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców;
 • inspirujemy nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju;
 • uważamy, że jesteśmy wspólnotą "uczącą się".
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony