Projekty edukacyjne w roku 2007/08

Rok szkolny 2007/08

Projekt "Europejskie Tradycje Bożonarodzeniowe"

EUROPEJSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

projekt edukacyjny


CELE:

- pielęgnowanie przywiązania do wartości i tradycji
- poszerzanie wiedzy uczniów na temat Świąt Bożego Narodzenia w Europie i tradycji związanych z nimi
- kształcenie postaw szacunku i tolerancji wobec dziedzictwa kulturowego innych kultur i tradycji
- kształtowanie umiejętności językowych
- kształcenie umiejętności twórczych
- stworzenie możliwości samorealizacji dla uczniów twórczych
- uczenie odpowiedzialności, terminowości wykonywania zadań, planowania pracy i współpracy
- przygotowanie do wystąpień publicznych
- integracja społeczności szkolnej


KOORDYNATOR PROJEKTU: Maria Wierbicka – Jaroszuk

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: Wrzesień 2007 r. – styczeń 2008r.
GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PODSUMOWANIE: Styczeń 2008 r.


HARMONOGRAM REALIZACJI:

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA
TERMIN REALIZACJI
Pozyskanie nauczycieli i uczniów do współpracy w realizacji projektu, spotkania organizacyjne, planowanie działań, podział obowiązków Wrzesień 2007
Przygotowanie wystawy prac plastycznych i prezentacji multimedialnych pt. "Postać Św. Mikołaja w Europie" Październik-listopad-grudzień 2007
Przygotowanie prac i dekoracji plastycznych związanych z tematyką świąteczną Październik-listopad-grudzień 2007
Przygotowanie zbioru prac pisemnych uczniów w języku polskim (wypracowania, listy, pamiętniki) na temat „Boże Narodzenie w Polsce i innych krajach europejskich” Listopad-grudzień 2007
Przygotowanie wystawy prac plastycznych w języku angielskim i niemieckim pt. "Europejskie kolędy i potrawy świąteczne" Listopad-grudzień 2007
Przygotowanie kolęd i pastorałek w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim Listopad-grudzień 2007
Przygotowanie wierszyków i życzeń świąteczno – noworocznych w różnych językach europejskich Listopad-grudzień 2007
Przygotowanie grupy tanecznej do występu na podsumowaniu projektu Listopad-grudzień 2007
Przygotowanie wystawy prac plastycznych pt. "Choinka moich marzeń" Listopad-grudzień 2007
Stworzenie strony internetowej, zawierającej zbiór prac pisemnych uczniów, życzenia i wiersze świąteczno – noworoczne, zbiór najpiękniejszych kolęd europejskich oraz galerię zdjęć Grudzień 2007-styczeń 2008
Przygotowanie zaproszeń, zaproszenie przedstawicieli władz samorządowych, księży, przedstawicieli Rady Rodziców, delegacji ze Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, nauczycieli i pracowników szkoły Grudzień 2007-styczeń 2008
Ewaluacja projektu:
- Omówienie poszczególnych etapów przedsięwzięcia
- Wskazanie obszarów wymagających korekty
- Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów
- Wskazówki na przyszłość
Styczeń 2008Projekt edukacyjny o nazwie „EUROPEJSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE” był realizowany w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2007/2008. W tym czasie uczniowie, korzystając z różnych źródeł informacji, zebrali wiele interesujących materiałów na temat zwyczajów i tradycji świąteczno-noworocznych różnych państw europejskich. Zebrane wiadomości przyczyniły się do powstania wielu ciekawych prac z języka polskiego, opowiadań, wspomnień, kartek z pamiętnika oraz listów. Temat spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że niektórzy uczniowie rozszerzyli go o tradycje z odległych zakątków świata.

Oprócz tego powstał zbiór najpopularniejszych kolęd europejskich oraz życzeń i pozdrowień świąteczno-noworocznych, a także piękne dekoracje: witraże, kartki świąteczne, szopki i stroiki. Już na początku grudnia 2007 roku można było podziwiać w hallu naszej szkoły wystawy prac plastycznych i plakatów na następujące tematy: „Postać Św. Mikołaja w Europie”, „Choinka moich marzeń” i „Europejskie kolędy i potrawy świąteczne”.

Podsumowanie projektu odbyło się dnia 10 stycznia 2008 roku w hallu Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, podczas którego oprócz nauczycieli i uczniów mieliśmy zaszczyt gościć również przedstawicieli władz samorządowych naszego miasta.


EFEKTY (prace uczniów):

Wypracowania:

 

Kolędy: Życzenia:
zobacz również: Galeria zdjęć - czyli jak pracowaliśmyopr. mgr Maria Wierbicka-Jaroszuk

Początek strony