WF

Nauczyciele:

Lidia Andrzejak (taniec)
Elżbieta Czerwińska-Tracichleb
Urszula Pietrzak
Grzegorz Uram
Aleksander Wroński
Joanna Wojtkowiak
Tomasz Zakrzewski
===============================================
Dokumenty:

Podstawa programowa z wychowania fizycznego
Program nauczania
Przedmiotowy system oceniania z WF
Wymagania na ocenę dopuszczającą
Podręczniki
===============================================
Zawody sportowe:
===============================================
Zajęcia pozalekcyjne związane z przedmiotem:

 

L.p.

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Dzień

Lekcja

Sala

===============================================
Przydatne strony www:
===============================================

Początek strony