Jesteś tutaj: Strona głównaO szkoleKolejny Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo!!!

Kolejny Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo!!!

29 maja 2014 r. Dolnośląski Kurator Oświaty – p. Beata Pawłowicz decyzją Komisji Konkursowej przyznała naszej szkole kolejny Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo.Certyfikat- logo

Dokument ten świadczy o tym, że system działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Gimnazjum im. M. Rataja został oceniony i uznany jako spełniający standardy jakości i efektywności.

Certyfikat został przyznany szkole do dnia 31 maja 2017 r.

Aby spełnić wymagania zawarte w regulaminie konkursu należało wykonać szereg zadań:

 

1. Przeprowadzić diagnozę wstępną nt. bezpieczeństwa - ankieta w listopadzie;

2. Stworzyć w oparciu o wyniki ankiety Szkolny Program „Bezpieczna Szkoła” uwzględniający:

- współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym,

- edukację społeczno-prawną uczniów, rodziców i nauczycieli;

3. Przeprowadzić diagnozę końcową nt. bezpieczeństwa - ankieta majowa;

4. Dokonać analizy porównawczej wyników obu ankiet;

5. Dokonać analizy wypadkowości w szkole;

6. Sporządzić sprawozdanie, które powinno zawierać:

     a) krótką charakterystykę szkoły i jej uwarunkowań środowiskowych,

     b) analizę porównawczą diagnozy wstępnej i końcowej wraz z wnioskami,

     c) Szkolny Program Bezpieczna Szkoła uwzględniający wyniki diagnozy wstępnej,

     d) analizę wypadkowości w szkole,

     e) szczegółowy opis inicjatyw ze wszystkimi etapami ich realizacji,

     f) ewaluację współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,

     g) informację o edukacji społeczno-prawnej. 

            Komisja oceniała następujące zadania konkursowe:

       1) Szkolny Program „Bezpieczna Szkoła” uwzględniający wyniki diagnozy wstępnej, 

      2) Zmniejszenie wypadkowości w szkole,

      3) Współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę,                                                      

      4) Edukację społeczno-prawną,

      5) Efektywność działań - wnioski z diagnozy końcowej,

      6) Innowacyjność programu,

     7) Zaangażowanie w realizację całej społeczności szkolnej,

     8) Uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych. 

                                                                 Koordynatorki programu:

 

                                                                                        Elżbieta Czerwińska – Tracichleb

                                                                                        Danuta Żyto

 

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony