DZIEDZICTWO KULTUROWE

We wrześniu uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wzięli udział w wycieczce do Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem wyjazdu było zwiedzenie obiektu oraz udział w lekcji. Zakres zajęć edukacyjnych obejmował powtórzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii. Podczas spotkania w Instytucie Nauk o Ziemi wspólnie przybliżyliśmy sobie gimnazjalny materiał egzaminacyjny – w nim: zakres badań geologii jako nauki, skały i minerały, ich genetyczne pochodzenie, procesy geologiczne, mapy tematyczne, czytanie profili geologicznych – ogólną interpretację dowodów przeszłości Ziemi.

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedną z największych placówek badawczych i dydaktycznych w Polsce zajmujących się naukami o Ziemi. Początki Muzeum Geologicznego sięgają roku 1812. Obecnie kolekcja Muzeum liczy ponad 20.000 okazów o znacznej wartości naukowej i dydaktycznej. Zgromadzone są one w pięciu zbiorach: regionalnym, stratygraficznych. Zbiór regionalny zawiera okazy skalne w przewadze z Dolnego Śląska. Zbiory stratygraficzne obejmują kolekcje skamieniałości roślinnych i zwierzęcych z Polski i innych krajów świata.

>>>Zdjęcia z wycieczki<<

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony