Jesteś tutaj: Strona głównaRekrutacje na zajęcia dodatkowe z Europejskiego Funduszu SpołecznegoNabór uczniów do projektu "Uczeń online" - grupa 1, w latach szkolnych 2010/11, 2011/12, 2012/13

Nabór uczniów do projektu "Uczeń online" - grupa 1, w latach szkolnych 2010/11, 2011/12, 2012/13

W Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie rozpoczęto realizację projektu „Uczeń online”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Instytucją pośredniczącą dla priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowany jest projekt, pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt uczeń online zakłada: dostęp ucznia do najnowszych technologii e-leningowych, wspierających naukę uczniów, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce, wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Zgłoszenia do projektu napływały z całej Polski. Działania kół naukowych oparte są na platformie supermemo.net oraz serwisie edukacyjnym, w którym uczniowie będą publikować własne prace e-learningowe.

We współpracy z uczelniami wyższymi zostaną również zorganizowane warsztaty wyjazdowe dla uczniów. Dla najbardziej aktywnych uczestników projektu przewidziane są obozy naukowe oraz konkursy z cennymi nagrodami. Szkoła zaś wzbogaciła się w nowy sprzęt audiowizualny. 

Projekt prowadzony będzie przez najbliższe 4 lata szkolne. W tym roku rekrutacja objmie ochotników z klas pierwszych a w przyszłym roku rekrutacja obejmie obecnych uczniów klas szóstych, którzy rozpoczną naukę w naszym Gimnazjum. Mamy nadzieje, że dzięki projektowi "Uczeń online" powstanie wiele kursów i publikacji, które przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów biorących udział w projekcie i ich rówieśników w całym kraju.

 Od projektodawcy SuperMemo World otrzymaliśmy sprzęt wspomagający realizację koła matematycznego:
• drukarkę A3 Brother,
• projektor Epson,
• aparat fotograficzny Nikon,
• kamerę cyfrową Sony,
• dyktafon Olympus,
• mikrofon
• notebook Asus.

Na platformie supermemo.net udostępnione zostały uczniom cyfrowe narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. Uczniowie realizujący projekt mogą korzystać z wielu kursów językowy m.in. hiszpańskiego, włoskiego, szwedzkiego, rosyjskiego, francuskiego


Rozpoczynamy nabór uczestników projektu "UCZEŃ ONLINE" realizowanego przez SuperMemo Word w naszej szkole.

Zainteresowani uczniowie deklarują dobrowolny udział w projekcie przez pełne 3 lata szkolne poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział ucznia w projekcie oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji projektu. Koszty udziału uczniów w projekcie pokrywa SuperMemo World sp. z o.o.

Projekt "Uczeń online" to:
- dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych  wspierających naukę uczniów,
- bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży,
- możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce,
- wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań,
- wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami, które dostępne są w dołączonych dokumentach do pobrania m.in. regulaminie projektu oraz na stronie www.uczenonline.pl,  jak również u opiekuna koła naukowego  p. Anny Wołoszyn.

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony