Projekt edukacyjny

"Encyklopedia Żmigrodu"

inne projekty     1. Celem projektu jest przygotowanie publikacji prezentującej kompendium wiedzy o Żmigrodzie. Wydanie gimnazjalnej "Encyklopedii Żmigrodu" zbiegnie się z obchodami 750-lecia nadania praw miejskich miastu (maj 2003). Prezentacja pracy uczniów nastąpi podczas uroczystych Dni Żmigrodu.

"Encyklopedia Żmigrodu" zostanie wydana jako pierwsza publikacja WYDAWNICTWA GIMNAZJALNEGO, które powstanie na potrzeby upowszechniania ciekawszych pomysłów społeczności szkolnej. Poszukujemy sponsorów, którzy pomogą naszemu Wydawnictwu - w zamian za możliwość umieszczania swoich reklam.

2. Projekt będzie realizowany w grupach. Każda grupa wybierze jeden z poniższych działów encyklopedii:

-Władze miasta i gminy

-Historia miasta (konsultacje n-la historii)

-Atrakcje turystyczne (n-le geografii, biologii, historii)

-Organizacje społeczne (n-l wos-u)

-Oświata, kultura i ochrona zdrowia

-Gospodarka gminy

-środowisko naturalne gminy (n-l biologii, geografii)

3. W gromadzeniu i przetwarzaniu informacji uczniowie wykorzystają archiwalne egzemplarze "Wiadomości Żmigrodzkich".

4. Projekt realizowany będzie poza lekcjami. Wezmą w nim udział chętni uczniowie klas II i III. Wymienione działy encyklopedii będą powstawały we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

5. Koordynatorki projektu: Elżbieta Kostecka i Grażyna Łysikowska

6. Termin realizacji - do końca kwietnia 2003 roku.


Termin realizacji - kwiecień 2003 roku

L.p.

Dział encyklopedii

Realizatorzy zadania- redakcje działów

Terminy spotkań z koordynatorem

Nauczyciele wspomagający

I

Władze miasta i gminy

Dominika Dąbek,Olga Pudłowska, Bartek Serniak

Wtorek- długa przerwa

Środa -lekcja 7

Wos-pani Joanna Ładowska

II

Historia miasta

Kasia Jarosławska, Marta Bagińska, Michał Haberka, Bartek Kołodyński, Krystian Żyto, Jarek Nogała, Tomek Kościelny, Aneta Kosarzycka, Michał Habiński

Środa- długa przerwa

Środa -lekcja7

Historia -panie Elżbieta Bawolska i Jolanta Łusiarczyk

III

Atrakcje turystyczne

Dominika Dąbek, Olga Pudłowska, Bartek Podróżny

Wtorek- długa przerwa

Środa- lekcja7

Geografia- pani Urszula Pudłowska

Biologia-pani Jadwiga Bolaczek

IV

Oświata, kultura i ochrona zdrowia

Magda Brumirska, Ewa Korcz, Damian Kiałka

Wtorek- długa przerwa

Środa-lekcja 7

Język polski- pani Elżbieta Kostecka

V

Organizacje społeczne

Magda Brumirska, Damian Kiałka, Ewa Korcz

Wtorek- długa przerwa

Środa-lekcja 7

Język polski- pani Grażyna Łysikowska

VI

Gospodarka gminy

 

Środa- długa przerwa

Środa- lekcja 7

Geografia- pani Urszula Pudłowska

VII

Środowisko naturalne

Małgosia Podraznik, Dorota Kordyka, Bartek Podróżny

Środa- długa przerwa

Środa - lekcja 7

Biologia- pani Jadwiga Bolaczek

VIII

Życie religijne

Ania Lewińska, Magda Gągorowska, Magda Najwer, Marta Bagińska, Kasia Jarosławska

Wtorek- długa przerwa

Środa -lekcja7

Katecheza- ksiądz Krzysztof Bartoszek

IX

Sport

Radek Piasecki, Paulina Walentynowicz, Michał Habiński, Aneta Kosarzycka

Środa- długa przerwa

Środa -lekcja 7

Nauczyciele wf

X

Ludzie

Magda Brumirska, Damian Kiałka, Ewa Korcz, Aneta Kosarzycka, Paulina Walentynowicz

Wtorek - długa przerwa

Środa-lekcja 7

Fizyka- pani Sylwia Dudziak oraz koordynatorki projektu

XI

Kontakty międzynarodowe

Paula Bolaczek, Marta Możdżeń. Marta Kucharczyk

Wtorek- długa przerwa

Środa -lekcja 7

J. obce -pani Rita Ćerniuaskaite; pani Maria Jaroszuk oraz pan Robert Kolebuk

XII

Miasto i gmina w statystyce

   

Matematyka- pani Joanna Osio

XIII

Ilustracje i zdjęcia

   

Koordynatorki projektu i pan Robert Kolebuk, pani Joanna Monastyrska WŻ

 

 

Uwaga!

Nasz projekt powstaje, by uczcić 750-lecie nadania praw miejskich Żmigrodowi.

Rocznicę tę będziemy obchodzić w maju 2003 roku. Do tego czasu chcemy opracować i wydać naszą encyklopedię. Jaka ona będzie, zależy także od Ciebie!

Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem pierwszej encyklopedii naszego miasta, zgłoś się do pracy w zespole redakcyjnym. Jak widać poszukujemy jeszcze współpracowników.

Jak pracować przy redagowaniu encyklopedii, gdzie zbierać informacje i jak je przetwarzać, dowiesz się u nauczycieli koordynatorów projektu- pani Elżbiety Kosteckiej oraz pani Grażyny Łysikowskiej.

Zapraszamy do współpracy!

zobacz w Internecie