Projekt edukacyjny

"ZDROWIE TO SUKCES JAKICH MAŁO,
WIĘC PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS BRACIE ŚMIAŁO"

inne projekty     prowadzony w ramach konkursu "Równać szansę 2002"

INFORMACJA O ORGANIZACJI

l. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6,
e-mail: macmacko@polbox.com.pl
obsługa administracyjna - nauczyciele wychowania fizycznego.
2. Kwiecień 2002r. (nowopowstała grupa nauczycieli wychowania fizycznego)
3. Konto bankowe - BS Żmigród 95980007-000361-36000-1-01-03
Urząd Miasta i Gminy pl. W. Polskiego 2-3 Żmigród
4. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie organizacją - Maciej Maćkowiak
5. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami - Elżbieta Czerwińska-Tracichleb
6. Cele organizacji:
a) stymulacja - pobudzanie w młodzieży procesów rozwojowych;
b) adaptacja - przystosowanie organizmu do życia, do wysiłku fizycznego i do zmiennych warunków otoczenia;
c) kompensacja - przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym poprzez wyrównywanie niedoboru ruchu;
d) korektywa - likwidowanie niepożądanych zjawisk w narządach ruchu, w razie ich zaistnienia.
7. Formy pracy:
8. Ilość osób zaangażowanych w projekt - 6INFORMACJE O PROJEKCIE

1. "ZDROWIE TO SUKCES JAKICH MAŁO, WIĘC PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS BRACIE ŚMIAŁO"

2. Osoba odpowiedzialna za projekt - Maciej Maćkowiak

3. W dobie postępującego bezrobocia, coraz większego ubożenia niektórych grup społecznych, co daje się również zauważyć na terenie gminy żmigrodzkiej, narasta potrzeba wyjścia do społeczeństwa, szczególnie do młodzieży. Chcemy zaoferować bogaty program zawierający się w projekcie edukacyjnym w ramach konkursu "Równać szansę 2002", promującym zdrowie. Najważniejszym czynnikiem zagrażającym zdrowiu we współczesnym społeczeństwie polskim jest wadliwy styl życia, a głównie mała aktywność fizyczna. Bierna postawa rodziców zaobserwowana na naszym terenie oraz niska świadomość edukacyjno-wychowawcza powoduje, że dzieci dysponujące nadmiarem czasu wolnego i pozbawione nadzoru dorosłych starają się wypełnić go w taki sposób, który im najbardziej odpowiada. Godzinami potrafią siedzieć przed telewizorem, który stał się dla nich podstawową rozrywką, a oglądanie filmów video oraz gry telewizyjne i komputerowe to ich ulubione "zabawy". Brak dostatecznej ilości ruchu, zwłaszcza zaś tego na otwartej przestrzeni powoduje, że współczesne dzieci są słabe i wątłe, apatyczne i podatne na choroby. Następstwem tej sytuacji, są również coraz częściej występujące u dzieci wady postawy i zaburzenia prawidłowego rozwoju fizycznego organizmu, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz osłabienia jego odporności. Dzieci odsuwają się od rodziców, zamykają się w sobie, stają się egoistyczne, nieufne i małomówne. Wszystko to dzieje się na oczach rodziców i za ich milczącą aprobatą, która jest wynikiem ich niewiedzy i niefrasobliwego podejścia do problemu wychowania i opieki oraz roli, jaką odgrywają w tym procesie wspólne zabawy z dziećmi. Chcemy pobudzić dzieci i rodziców do aktywności ruchowej.

4. Cele projektu: 5. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i zainteresowanych rodziców (250 uczniów i chętni rodzice oraz władze regionalne)

6. Planowane efekty projektu: 7. Termin realizacji: l lipca 2002 roku - 28 lutego 2003 roku.

8. Szczegółowe plany i programy działania - w załącznikach.

9. Oceną efektów będą: 10. Realizatorzy projektu i ich kwalifikacje: 11. Szczegółowy budżet projektu- w załączeniu.CELE PROJEKTU:

- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- pogłębianie świadomości prozdrowotnej,
- wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie realizacji projektu,
- wdrażanie młodzieży do aktywności fizycznej i aktywności na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego.Strona Domowa