3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka Za 06ma matematyka Za 08ma WF-1/3 #c2 $sgC
WF-2/3 #c3 $sgA
WF-3/3 #d2 $sgB
biologia Bo 15bi j.angielski-1/4 #C3 14 jo
j.angielski-2/4 #C4 16 jn
j.angielski-3/4 #C5 17an
j.angielski-4/4 #C6 04jn
2 8:55- 9:40 informatyka-1/2 Os 16 jn
informatyka-2/2 Fu 19in
j.polski Łs 22po WF-1/3 #c2 $sgC
WF-2/3 #c3 $sgA
WF-3/3 #d2 $sgB
religia Kr 08ma fizyka Jk 05fi
3 9:50-10:35 WF-1/3 #c2 $sgC
WF-2/3 #c3 $sgB
WF-3/3 #d2 $sgA
j.polski Łs 22po j.polski Łs 22po j.polski Łs 22po matematyka Za 06ma
4 10:55-11:40 j.niemiecki-1/4 #n3 01jo
j.niemiecki-2/4 #n4 04jo
j.niemiecki-3/4 #n5 04jn
j.niemiecki-4/4 #n6 11ge
religia Kr 10po chemia Sm 18ch fizyka Jk 05fi j.angielski-1/4 #B3 16 jn
j.angielski-2/4 #B4 14 jo
j.angielski-3/4 #B5 04jn
j.angielski-4/4 #B6 17an
5 11:50-12:35 j.polski Łs 22po historia Ba 09hi zaj.art Ni 07ma j.niemiecki-1/4 #n3 01jo
j.niemiecki-2/4 #n4 04jo
j.niemiecki-3/4 #n5 16 jn
j.niemiecki-4/4 #n6 09hi
WOS Ła 03wo
6 12:45-13:30 j.angielski-1/4 #A3 04jn
j.angielski-2/4 #A4 04jo
j.angielski-3/4 #A5 01jo
j.angielski-4/4 #A6 14 jo
j.angielski-1/4 #A3 04jn
j.angielski-2/4 #A4 17an
j.angielski-3/4 #A5 14 jo
j.angielski-4/4 #A6 18ch
j.angielski-1/4 #C3 14 jo
j.angielski-2/4 #C4 01jo
j.angielski-3/4 #C5 17an
j.angielski-4/4 #C6 04jn
j.angielski-1/4 #B3 15bi
j.angielski-2/4 #B4 14 jo
j.angielski-3/4 #B5 04jn
j.angielski-4/4 #B6 20po
historia Ba 09hi
7 13:40-14:25 GDDW Jk 05fi WF-1/3 #c2 $sgA
WF-2/3 #c3 $sgB
WF-3/3 #d2 $sgC
matematyka Za 06ma geografia Pu 11ge edb Ba 09hi
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum